Po rozkliknutí danej pozície, postupujte, prosím, podľa inštrukcií.


Len v prípade tejto pracovnej pozície:

NOVY TOPCAR práca Automechanik Dolný Kubín

prosíme zaslať životopis mailom na adresu: solenska@topcar.sk. Pre ostatné pozície, prosíme, postupovať podľa pokynov po rozklinutí danej pozície.

Vzhľadom na veľké množstvo prijatých životopisov, budeme odpovedať a kontaktovať len tých, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zároveň vás žiadame o zaslanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom spracovania údajov pre potreby výberu na uvedenú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.