Kontrola geometrie vozidla ZADARMO

Správna geometria zlepšuje ovládateľnosť a bezpečnejšie vedenie vozidla

 

V našich autorizovaných servisných strediskách v Žiline a Dolnom Kubíne Vám ponúkame kontrolu geometrie na vašom vozidle ZADARMO.

Geometria auta, presnejšie geometria kolies, je vec, na ktorú by mali dohliadať všetci šoféri a vlastníci motorových vozidiel. Geometria vášho vozidla má totiž zásadný vplyv na to, ako sa kolesá a pneumatiky opotrebujú.

Geometria auta je v rámci jeho údržby veľmi dôležitá, preto sa oplatí kontrolovať ju po každom prezutí pneumatík.

Nemusí to byť však pravidlo, avšak každý vodič by mal svoje motorové vozidlo nechať s týmto cieľom skontrolovať aspoň raz za rok.

  • Geometria vozidla má totiž zásadný vplyv na to, ako sa kolesá a pneumatiky opotrebujú. Vďaka správnemu nastaveniu geometrie všetkých štyroch kolies je opotrebovanie behúňa pneumatík a spotreba paliva znížené na minimum.
  • Správna geometria navyše zlepšuje jeho ovládateľnosť, vďaka čomu bude jeho vedenie bezpečnejším.
  • Geometria vášho auta môže byť narušená po náraze kolesa na obrubník alebo prejazde cez výmoľ. Ďalšou príčinou môžu byť aj väčšie nehody, pri ktorých je geometria auta úplne vychýlená.

Pri kontrole a nastavovaní geometrie kolies sú sledované tri hlavné parametre, ktoré určuje výrobca vozidla:

  • odklon kolesa,
  • zbiehavosť kolies,
  • záklon rejdového čapu.
Kontrola geometrie zadarmo

Odklon kolesa predstavuje uhol, ktorý v smere jazdy zviera zvislá os kolesa od zvislej roviny, pričom platí, že keď je príliš veľký, dochádza k nerovnomernému opotrebovaniu behúňa. Odklon kolesa od zvislej roviny je pre každé vozidlo nastavený tak, aby sa pri jazde udržiavala maximálna veľkosť priestoru, na ktorom sa koleso dotýka vozovky.

Zbiehavosť je rozdiel medzi vzdialenosťou kolies na prednom a zadnom okraji ráfika vo výške polomeru kolies nad vozovkou. Nastavenie zbiehavosti má vplyv na to, ako je auto ovládateľné.