fbpx

KIA BEST SERVICE

2021, 2018

Ďakujeme Vám za priazeň a opätovné vyjadrenie spokojnosti s našimi službami.

Medzi autorizovanými servismi KIA na Slovensku prebieha každoročne vyhodnotenie kvality a spokojnosti.
Na základe priameho hodnotenia samotných zákazníkov sme tak získali ocenenie KIA BEST SERVICE.

Kia BEST SERVISE

Vyhodnotenie boli výsledkom hodnotenia zákazníkov  v nasledovných bodoch:

1.      Spokojnosť so servisom
2.      Spokojnosť s poskytnutými informáciami
3.      Kontakt po servisnej prehliadke
4.      Čistota vozidla
5.      Ponuka alternatívnej dopravy

KIA BEST SERVICE 2018

Naši súčasní zákazníci veľmi pozitívne hodnotili odbornosť, ľudský prístup, ústretovosť servisných technikov, mechanikov, ako aj ponuku alternatívnej, bezplatnej dopravy. Vážia si tiež kontakt po servise, kedy sa zaujímame či sme naplnili ich očakávania. Spätná väzba je pre nás dôležitá, preto oceňujeme i vaše podnety.

Ocenenie Kia Best Service
Kia Best Service 2021

KIA BEST SERVICE 2021

Vďaka vášmu pozitívnemu hodnoteniu sme ocenenie získali i v roku 2021. Pri prijímaní vozidla do servisu nám záleží na tom, aby každá požiadavka zákazníka bola čo najpresnejšie pochopená a aby sme ju riadne, vo vopred dohodnutej cene a termíne vykonali.

 

Toto hodnotenie si všetci vážime, nakoľko sme ho získali v dlhodobom prieskume medzi rovnocennými servismi. Ceníme si kladnú spätnú väzbu, ktorú ste sme dostali od našich zákazníkov a teší nás, že naša snaha bola ocenená spokojnosťou.Je to pre nás radosť, povzbudenie a zároveň i výzva, aby sme si ocenenie dokázali udržať a boli tak pre našich zákazníkov stále Best Service.

Za priazeň a vyjadrenie spokojnosti všetkým zákazníkom veľmi pekne ďakujeme.

Kia Best Servis 2021

NAJLEPŠÍ SERVISNÝ PORADCA

V súvislosti s ocenením KIA BEST SERVIS bolo naším servisným poradcom udelen ocenenie KIA BEST SERVICE ADVISOR 2021 za nadštandardný prístup k svojím zákazníkom.

KIA BEST SERVICE

2021, 2018

Ďakujeme Vám za priazeň a opätovné vyjadrenie spokojnosti s našimi službami.

Medzi autorizovanými servismi KIA na Slovensku prebieha každoročne vyhodnotenie kvality a spokojnosti.
Na základe priameho hodnotenia samotných zákazníkov sme tak získali ocenenie KIA BEST SERVICE.

Kia BEST SERVISE

Vyhodnotenie boli výsledkom hodnotenia zákazníkov  v nasledovných bodoch:

  1. Spokojnosť so servisom
  2. Spokojnosť s poskytnutými informáciami
  3. Kontakt po servisnej prehliadke
  4. Čistota vozidla
  5. Ponuka alternatívnej dopravy

KIA BEST SERVICE 2018

Ocenenie Kia Best Service

Naši súčasní zákazníci veľmi pozitívne hodnotili odbornosť, ľudský prístup, ústretovosť servisných technikov, mechanikov, ako aj ponuku alternatívnej, bezplatnej dopravy. Vážia si tiež kontakt po servise, kedy sa zaujímame či sme naplnili ich očakávania. Spätná väzba je pre nás dôležitá, preto oceňujeme i vaše podnety.

KIA BEST SERVICE 2021

Kia Best Service 2021

Vďaka vášmu pozitívnemu hodnoteniu sme ocenenie získali i v roku 2021. Pri prijímaní vozidla do servisu nám záleží na tom, aby každá požiadavka zákazníka bola čo najpresnejšie pochopená a aby sme ju riadne, vo vopred dohodnutej cene a termíne vykonali.

Kia Best Servis 2021

Toto hodnotenie si všetci vážime, nakoľko sme ho získali v dlhodobom prieskume medzi rovnocennými servismi. Ceníme si kladnú spätnú väzbu, ktorú ste sme dostali od našich zákazníkov a teší nás, že naša snaha bola ocenená spokojnosťou.Je to pre nás radosť, povzbudenie a zároveň i výzva, aby sme si ocenenie dokázali udržať a boli tak pre našich zákazníkov stále Best Service.

Za priazeň a vyjadrenie spokojnosti všetkým zákazníkom veľmi pekne ďakujeme.