fbpx

KONTAKTNÉ ÚDAJE

NOVÝ TOPCAR, s.r.o. - Žilina

Žilina

Bytčická cesta 88
predaj vozidiel
servis a náhradné diely
Kia Dolný Kubín

Dolný Kubín

Aleja Slobody 1899
predaj vozidiel
servis a náhradné diely
NOVÝ TOPCAR, s.r.o. - Námestovo

Námestovo

Vavrečka 476
predaj vozidiel
-

Pobočka KIA Žilina

BYTČICKÁ CESTA 88, 010 09 ŽILINA (smer RAJEC)

BYTČICKÁ CESTA 88, 010 09 ŽILINA

(smer RAJEC)

Otváracie hodiny AUTOSALÓN

Pondelok - Piatok:   08.00 - 17.00
Sobota:                      09.00 - 12.00
Nedeľa:                      zatvorené

Pondelok - Piatok: 

Sobota: 

Nedeľa: 

08.00 - 17.00

09.00 - 12.00

zatvorené

Otváracie hodiny SERVIS a NÁHRADNÉ DIELY

Pondelok - Piatok:        07.00 - 16.00
Sobota - Nedeľa:           zatvorené

Pondelok - Piatok: 

07.00 - 16.00

Sobota - Nedeľa: 

zatvorené

Autorizovaný servis vozidiel KIA

Ladislav Benčík

vedúci servisu a garančný technik

+421 905 851 350

+421 417 248 120

servis@topcar.sk

Milan Bodorovský

prijímací a garančný technik

+421 905 851 350

+421 417 076 714

kiaservis@topcar.sk

Kristián Mravec

prijímací technik pre poistné udalosti

+421 918 776 587

+421 417 076 713

kiapartner@topcar.sk

Ján Šustek

sklad a náhradné diely

+421 911 265 249

+421 417 076 716

nd.predajna@topcar.sk

Zora Crková

administratívny pracovník

+421 915 535 320

+421 417 076 711

zora.crkova@topcar.sk

Autorizovaný servis vozidiel KIA

Ladislav Benčík

vedúci servisu a garančný technik
+421 417 248 120

Milan Bodorovský

prijímací a garančný technik
+421 417 076 714

Kristián Mravec

prijímací technik pre poistné udalosti
+421 417 076 713

Ján Šustek

sklad a náhradné diely
+421 417 076 716

Zora Crková

administratívny pracovník
+421 417 076 711

Autorizovaný predaj vozidiel KIA

Mgr. Martina Hubočanová

predaj nových vozidiel

Ing. Milada Pekárová

asistentka predaja

Ing. Ladislav Benčík st.

predaj nových vozidiel

Jozef Matejko

predaj jazdených vozdiel

Autorizovaný predaj vozidiel KIA

Mgr. Martina Hubočanová

predaj nových vozidiel

+421 917 291 058

predajna@topcar.sk

Ing. Milada Pekárová

asistentka predaja

+421 417 076 712

kiazilina@topcar.sk

Jozef Matejko

predaj jazdených vozidiel

+421 918 800 558

kiajazdenky@topcar.sk

Ing. Ladislav Benčík, st.

predaj nových vozidiel

+421 908 502 139

Administratíva

Rastislav Novák

konateľ spoločnosti

Ing. Ivana Ondrášová

ekonomické oddelenie

Ing. Mária Mičietová

ekonomické oddelenie

Mgr. Barbora Jarošová

marketing

Administratíva

Rastislav Novák

konateľ spoločnosti

+421 417 076 718

novak@topcar.sk

Václav Crk

riaditeľ spoločnosti

+421 417 076 715

crk@topcar.sk

Ing. Ivana Ondrášová

ekonomické oddelenie

+421 915 652 372

ondrasova@topcar.sk

Ing. Mária Mičietová

asistentka predaja

+421 417 076 717

uctaren@topcar.sk

Mgr. Barbora Jarošová

marketing

+421 905 353 368

jarosova@topcar.sk


Pobočka KIA Dolný Kubín

ALEJA SLOBODY 1899, 026 01 DOLNÝ KUBÍN (pri pošte)

ALEJA SLOBODY 1899, 026 01 Dolný Kubín

(pri pošte)

Otváracie hodiny AUTOSALÓN

Pondelok - Piatok:   08.00 - 17.00
Sobota:                      09.00 - 12.00
Nedeľa:                      zatvorené

Pondelok - Piatok: 

Sobota:

Nedeľa: 

08.00 - 17.00

09.00 - 12.00

zatvorené

Otváracie hodiny SERVIS a NÁHRADNÉ DIELY

Pondelok - Piatok:   07.00 - 16.00
Sobota - Nedeľa:      zatvorené

Pondelok - Piatok: 

07.00 - 16.00

Sobota - Nedeľa: 

zatvorené

Autorizovaný servis vozidiel KIA

Ing. Peter Mišta

servis a náhradné diely

+421 911 265 243

+421 435 111 140

servisdk@topcar.sk

Autorizovaný predaj vozidiel KIA

Miroslav Hurban

predaj nových vozidiel

+421 908 319 537

+421 435 111 139

predajnadk@topcar.sk

Administratíva

Martina Bulicová

administratívny pracovník

+421 435 111 139

kiadk@topcar.sk

Ing. Peter Mišta

servis a náhradné diely
+421 435 111 140

Miroslav Hurban

predajca nových vozidiel
+421 435 111 139

Martina Bulicová

administratívny pracovník

Pobočka KIA Námestovo

VAVREČKA 476, 029 01 NÁMESTOVO

VAVREČKA 476, 029 01 NÁMESTOVO

Otváracie hodiny AUTOSALÓN

Pondelok - Piatok:                 08.00 - 16.30
Sobota (nepárny týždeň):    09.00 - 12.00
Sobota (párny týždeň):         zatvorené
Nedeľa:                                   zatvorené

Pondelok - Piatok: 

Sobota (nepárny týždeň):

Sobota (párny týždeň):

Nedeľa:

08.00 - 16.30

09.00 - 12.00

zatvorené

zatvorené

Vlasta Slovíková

predaj nových vozidiel

Vlasta Slovíková

predaj nových vozidiel

+421 918 824 355

kianam@topcar.sk

Sídlo spoločnosi: Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina, IČO: 36371653, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10337/L