Informácie o spracúvaní a zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je v súlade s čl.4 ods.7 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“ ) spoločnosť NOVÝ TOPCAR s.r.o., IČO: 36371653 so sídlom Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina, Slovenská Republika.

Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ  oznamuje týmto dotknutej osobe, že v súlade s čl. 13 a čl.14 Nariadenia GDPR pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že jej osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim sprostredkovateľom:

Obchodné meno

Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.,

IČO

35 942 894

EKA – Z, s.r.o.,

35 942 894

DAT CZECH & SLOVAK s.r.o., – organizačná zložka Slovensko

45 376 760

Benmar s.r.o.,

44 153 392

Tatra- Leasing, s.r.o.,

31 326 552

ALD Automotive Slovakia s.r.o.,

47 977 329

UNIQA poisťovňa, a.s.,

00 653 501

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,

00 151 700

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,

00 585 441

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,

31 595 545 

ČSOB Poisťovňa, a.s.

31 325 416

IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o.

36 745 804