fbpx

ZVÝHODNENÉ SKUPINY - FLEET ZÁKAZNÍCI

FIRMA – VEĽKOODBERATEĽ

Zvýhodnenie pri kúpe min. 2 áut za 12 mesiacov. Môže ho získať aj firma, ktorá si objedná 1 vozidlo, ak preukáže, že vo svojom vozovom parku používa aspoň 1 osobné auto (kópia OEV).

OPERATÍVNY LÍZING

Prenájom vozidla, ktorého vlastníkom je lízingová spoločnosť a ostáva ním aj po ukončení nájmu. Pri operatívnom lízingu získava zákazník zvýhodnené podmienky už pri prvom vozidle.

DODÁVATELIA KIA

Priami dodávatelia (nie subdodávatelia) výrobného závodu Kia Motors Slovakia a distribútora Kia Motors Sales Slovensko majú nárok na zvýhodnenie už pri kúpe prvého auta.

ŠTÁTNA A MIESTNA SPRÁVA

Organizácie štátnej správy a miestnej správy. Taktiež školy a iné organizácie, ktoré boli založené samosprávou (VÚC a pod.). Organizácia nesmie mať súkromného vlastníka.

ZMOS

Členovia Združenia miest a obcí Slovenska na základe zmluvy o spolupráci s Kia Motors Sales Slovensko. ZMOS patrí medzi najviac zvýhodnené skupiny.

AUTOŠKOLY

Zvýhodnené podmienky už od 1 vozidla. Treba mať v obchodnom registri alebo koncesnej listine uvedené prevádzkovanie autoškoly a vedieť to preukázať.

POŽIČOVNE ÁUT

Zvýhodnené podmienky už od 1 vozidla, pričom treba mať v obchodnom registri uvedené vykonávanie tejto činnosti a vedieť to preukázať.

TAXISLUŽBY A TAXIKÁRI

Zvýhodnené podmienky pri preukázaní sa výpisom z obchodného alebo živnostenského registra, či koncesnou listinou o vykonávaní činnosti taxi služby.

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Na zvýhodnenie má nárok nezisková, či charitatívna organizácia alebo chránená dielňa uvedená v registri na www.upsvar.sk alebo www.dielne.sk/zoznam-dielni

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Zvýhodnené podmienky pre členov zväzu (hráčov, funkcionárov). Podmienkou je preukázať sa členským preukazom alebo iným relevantným dokladom.

POŽIČOVNE ÁUT

Ste držiteľom preukazu PRESS? U nás máte nárok na zvýhodnený nákup vozidiel Kia, ktoré si môžete kúpiť ako fyzická osoba, ale aj na firmu, ak ste jej spoločníkom alebo konateľom.

LEKÁRI, VETERINÁRI, FARMACEUTI

Stačí sa preukázať dokladom o dosiahnutom vzdelaní a auto získate výhodnejšie. Môžete ho kúpiť aj na firmu, ktorej ste spoločníkom alebo konateľom.

DIPLOMATI

Zvýhodnenie držiteľov diplomatického pasu (aj s nárokom na odpočet DPH). Po kúpe auta si diplomat vyžiada vrátenie DPH od relevantných orgánov štátu.

DRŽITELIA ZŤP PREUKAZU

Zdravotne ťažko postihnutí získajú zvýhodnené podmienky, ak sa pri kúpe vozidla značky Kia preukážu preukazom ZŤP. Vozidlo si môžu zakúpiť aj na svoju živnosť.

ADVOKÁTSKA KOMORA

Zvýhodnenie členov advokátskej komory, ktorí sa preukážu relevantným dokladom. Kúpa auta možná na firmu, ktorej je advokát spoločníkom alebo konateľom.
Zamestnanecké programy
Zvýhodnenie po preukázaní sa zamestnaneckým preukazom alebo potvrdením o prac. pomere.

Máte záujem o bližšie informácie alebo cenovú ponuku?

 

Modely vozidiel KIA

Kontaktujte, prosím, predajcu podľa vami zvoleného predajného miesta jednoduchým formulárom alebo nás kontaktujte telefonicky či mailom.

V prípade požiadavky na ponuku zaslanú mailom, prosím, upresnite model, motorizáciu, stupeň výbavy a preferovaný spôsob financovania vozidla (leasing/úver/hotovosť). Urýchlite tak spracovanie vašej požiadavky.

Sedem ročná KIA záruka

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť - 7-ročná záruka Kia

Každý majiteľ modelu Kia môže využívať výhody našej jedinečnej 7-ročnej záruky na nové vozidlo.(*)  Takto veľmi veríme v naše vozidlá! V prípade predaja môžete záruku preniesť na nového majiteľa.

* O odklad splátok na maximálne 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace počas trvania pandémie môže podľa ustanovení zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 požiadať Fyzická osoba nepodnikateľ (súkromná osoba) alebo Fyzická osoba podnikateľ a malý zamestnávateľ v prípade problémov so splácaním splátok ako dôsledok pandémie. Podrobné informácie o nároku a postupe podania žiadosti o odklad splátok nájdete aj na webovom sídle nášho finančného partnera www.csobleasing.sk.

** Dodatočný bonus (500 alebo 1 000 € s DPH) pre vybrané moduly platí pri výkupe vozidla akejkoľvek značky. Predajca Kia má právo odmietnuť výkup jazdeného vozidla berúc do úvahy jeho stav.