fbpx

PRESTÍŽNE OCENENIE BRAND AWARD PRE SPOLOČNOSŤ KIA MOTORS

  • Značka Kia získala zlaté ocenenie German Brand Award v kategórii „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation“ (vynikajúca kvalita stratégie značky, manažmentu a tvorby).

  • - Značka Kia vnáša svoj slogan „Power to Surprise“ do každej interakcie so zákazníkom – tento slogan je vyjadrením odhodlania prekvapovať svet vzrušujúcimi a inšpiratívnymi zážitkami, ktoré prekonávajú všetky očakávania.

  • - 57 súťažiaci zo 47 krajín bolo skúšaných zo zručností týkajúcich sa služieb pre zákazníkov a z technických vedomostí.

  • - Nad priebehom hodnotenia dohliadala rada pre dizajn German Design Council a inštitút German Brand Institute.

GABA 2017

27.07.2017

Značka Kia vyhrala prestížne ocenenie German Brand Award, pričom získala zlatú medailu v kategórii „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation“ (vynikajúca kvalita stratégie značky, manažmentu a tvorby). Spoločnosť Kia rovnako získala uznanie ako „popredná značka“ v kategórii „Internal Branding“ (vnútorná politika vývoja a uplatnenia značky).

Pod dohľadom poroty nezávislých odborníkov v oblasti značiek získala spoločnosť Kia uznanie nielen za to, že dáva na vedomie silné stránky svojej značky, ale ja za prenášanie týchto silných stránok do každej interakcie so svojimi zákazníkmi. Predovšetkým to zahŕňa vtlačenie pečate vysokej kvality praxi v rámci služieb pre zákazníkov – od prvého kontaktu až do vyzdvihnutia nového vozidla. Precízny proces manažmentu značky rozširuje aj program opráv a zákazníckej podpory, ktorý je najlepší vo svojej triede. Motto spoločnosti Kia „The Power to Surprise“ bolo ocenené za to, že je „jednoduché, atraktívne a inteligentné“.

Andrej Kupetz, generálny riaditeľ rady pre dizajn German Design Council poznamenal: „Digitalizácia nesmierne ovplyvňuje značky a produkty. Spoločnosti zo všetkých odvetví priemyslu a obchodných činností čelia úplne novým výzvam. To má významný vplyv na manažment značky, ktorý sa vďaka digitalizácii stáva rýchlejším, transparentnejším ale aj zložitejším – a vďaka dynamike sociálnych sietí je aj menej predvídateľný a kontrolovateľný. Zameranie na značku, začlenenie zamestnancov, holistické vnímanie značky a holistické uvádzanie značky do praxe zostávajú rozhodujúcimi faktormi, čo sa týka úspechu značky, a to dokonca aj v neustále rastúcom digitálnom svete.“

Kupetz dodal: „Udeľovanie ocenení German Brand Awards preukázalo, že stále viac a viac spoločností prikladá precíznemu procesu manažmentu značky veľkú dôležitosť. Naučili sa chápať politiku vývoja a uplatnenia značky ako strategický nástroj rozvoja podnikania, ktorý si niekedy vyžaduje radikálnu zmenu. Porozumenie tohto faktu bez toho, aby sa stratili zo zreteľa základné princípy úspešného manažmentu značky, je kľúčom k pripravenosti na budúce výzvy.

German Brand Awards 2017: zvýraznenie úlohy politiky vývoja a uplatnenia značky pri úspechu v podnikaní

Ocenenia German Brand Awards udeľovala nezávislá porota zložená z odborníkov zo širokej škály odborov. Kategórie zahŕňajú: „Excellence in Branding“ (vynikajúca politika značky), „Industry Excellence in Branding“ (vynikajúca politika značky v rámci odvetvia) a „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation“ (vynikajúca kvalita stratégie, manažmentu a tvorby značky)./p>

Odovzdávanie ocenení German Brand Awards sa koná v spolupráci s radou pre dizajn German Design Council – nezávislou medzinárodnou inštitúciou, ktorá podporuje spoločnosti v efektívnom vyjadrovaní dizajnovej expertízy a posilňovaní povedomia verejnosti o dizajne. Bola založená v roku 1953 a jej súčasné členstvo tvorí viac ako 280 nemeckých a medzinárodných spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 3 milióny pracovníkov. 

 
Zdroj:KIA