fbpx

Narazili ste na výtlk?

Narazili ste na výtlk?

Zimné obdobie prináša vodičom mnoho výziev a nepríjemností. S výtlkmi na ceste sa najčastejšie stretávame v neskorých zimných a prvých jarných mesiacoch. Tieto jamy na cestách vznikajú kombináciou mrazov, soli a opakovaného vymývania asfaltu automobilmi. Ako nám môžu poškodiť vozidlo a kedy máme nárok na náhradu škody?

Aj malá jama dokáže spôsobiť problémy

Jazda pomedzi výtlky je ako na horskej dráhe, s obavou a napätím čakáte kedy príde ďalší náraz. Pozrime sa spolu na to, ako zvládnuť tento adrenalín čo najbezpečnejšie a čo robiť ak sa auto poškodí.

V najlepšom prípade nespôsobí žiadnu škodu, niekedy si to odnesie „len“ pneumatika, či disk. Poriadny výtlk dokáže auto značne poškodiť a môže byť príčinou dopravnej nehody. K najčastejším poškodeniam patrí:

Poškodenie pneumatík
Pneumatika po stretnutí s jamou praskne, pričom defekt môžete dostať hneď alebo až o niekoľko kilometrov neskôr.

Poškodenie diskov
Od poškrabania až po deformáciu či prasknutie. Počas nárazu môže z disku odletieť aj vyvažovanie závažie.

Poškodenie tlmičov
Toto poškodenie si všimnete hneď, pretože budete počuť nepríjemné plechové zvuky. Nárazy kolies na cestu nebudú tlmené.

Poškodenie geometrie
Zbiehajúce sa kolesá, ťahanie vozidla do strany, rozladené riadenie … aj to môže spôsobiť zlá geometria vozidla.

Najideálnejšie je sa výtlku vyhnúť, čo v praxi to nie je vždy možné. Ako teda prejsť výtlkom a minimalizovali poškodenie na aute?

Snažte sa čo najviac spomaliť pred výtlkom a samotnú jamu už prejsť bez brzdenia. Prečo?

Ak pri jazde dopredu brzdíte, vyvíjate tlak na prednú časť vozidla a prednú nápravu. Čím vyššia intenzita brzdenia, tým vyšší tlak na nápravu. To, že deravá vozovka vyvíja silu na pneumatiky opačným smerom asi popisovať netreba, cítite a počujete ho sami pri prejazde.

Ak teda dokážete tlak aspoň z jednej strany znížiť, zvýšite šancu, že kolesá a náprava zostanú bez poškodenia.

Nastavenie geometrie kolies

Nedokázali ste sa vyhnúť výtlku a váš automobil je poškodený? Poisťovňa a polícia radia postupovať rovnako ako v prípade dopravnej nehody alebo poistnej udalosti.

  • Bezpečne odstavte vozidlo – zhodnoťte situáciu a škody, ktoré boli spôsobené.
  • Zavolajte políciu – tá posúdi vaše zavinenie. Ak máte svedkov a sú ochotní, poproste ich aby s vami počkali do príchodu polície.
  • Zdokumentujte poškodenie vozidla ako aj výtlk, na ktorý ste narazili- dokumentáciu budete potrebovať pri riešení náhrady škody.
  • Zavolajte na asistenčnú službu vašej poisťovne – poradia vám prípadne ďalšie úkony, ktoré je potrebné urobiť. V prípade nepojazdnosti vozidla máte možno v rámci poistenia nárok aj na náhradné vozidlo.

Pri dokumentácií využite dnešné smartfóny, urobte viac čo najviac fotografií, prípadne aj video miesta škody. Môže poslúžiť ako dôkaz, že výtlk nebol označený resp. značenie nebolo možné vidieť.
Ak si totiž spôsobíte škodu na výtlku, ktorý bol označený, nárok na náhradu nemáte, neprispôsobili ste svoju jazdu značeniu.

Základné poistenie PZP toto poškodenie nekryje. Toto poistenie slúži na krytie škody spôsobené vašim autom počas prevádzky druhej strane. Vozidlo si však pre tento prípad môžete pripoistiť.

Ak máte havarijné poistenie, v zásade by škodu, ktorá vám vznikla malo pokryť. Každá poisťovňa má však iný produkt produkt, preto je potrebné si pozrieť rozsah krytia a výluky toho vášho. Môže sa sťať, že pokiaľ bude poškodená len pneumatika, poisťovňa to vyhodnotí len ako defekt a náhradu vám neposkytne.

Pri uplatnení nároku na náhradu škody z havarijného poistenia treba pamätať aj na spoluúčasť. Najčastejšie sa stretávame so spoluúčasťou 166€ alebo min. 5%, no môže byť aj nulová. Aj v tomto prípade závisí od typu poistenia, ktoré máte uzatvorené.

Kontaktujte svoju poisťovňu, informujte sa o nároku na náhradu škody a výške spoluúčasti. Nahláste jej škodovú udalosť a doložte potrebné dokumenty.

Ak nemáte pripoistenie pre výtlky, havarijné poistenie alebo odmietate platiť spoluúčasť, môže vymáhať odškodnenie od správcu cesty, na ktorej ku škode došlo.

Ide o najzdĺhavejší spôsob náhrady škody. K identifikácií správcu vám môže pomôcť stránka Slovenskej správy ciest. K žiadosti, ktorú mu písomne adresujete je potrebné priložiť dokumentáciu a záznam od polície.

O potrebe navštíviť servis pri oprave poškodeného vozidla písať pravdepodobne netreba. Nie každé poškodenie je však okom viditeľné. Bola to „rana“ a napriek tomu nevidíte poškodenie?

Geometria kolies poškodenie

Venujte pozornosť riadeniu a správaniu sa vozidla po náraze. Počujete pukanie, cítite vibrácie, trasenie, zanášanie vozidla … cítite zmeny v správaní sa vozidla, no neviete to pomenovať? Určte navštívte servis.

Servis okrem má okrem skúseností a kvalifikovaných odborníkov aj potrebné technické a meracie zariadenia, ktoré poškodenie odhalia.

Servisná akcia - kontrola geometrie vozidla

Mohlo by vás zaujímať: