fbpx

SERVISNÁ AKCIA

KONTROLA GEOMETRIE

Prečo je potrebné správne nastavenie geometrie kolies?

Kontrola geometrie vozidla

Prečo a kedy kontrolovať geometriu? Na čo má jej nastavenie vplyv?

Geometria auta, presnejšie geometria kolies, je vec, na ktorú by mali dohliadať všetci šoféri a vlastníci motorových vozidiel. Geometria vášho vozidla má totiž zásadný vplyv na to, ako sa kolesá a pneumatiky opotrebujú.

KONTROLA GEOMETRIE V AKCIOVEJ CENE

V našich autorizovaných servisných strediskách v Žiline a Dolnom Kubíne Vám ponúkame kontrolu geometrie na vašom vozidle v akciovej cene 7€ s DPH.

V prípade nutnosti nastavenia geometrie Vám poplatok za kontolu účtovať nebudeme.

JE NASTAVENIE GEOMETRIE DÔLEŽITÉ?

Geometria vozidla má zásadný vplyv na to, ako sa kolesá a pneumatiky opotrebujú. Vďaka správnemu nastaveniu geometrie všetkých štyroch kolies je opotrebovanie behúňa pneumatík a spotreba paliva znížené na minimum.

Správne nastavená geometria kolies predlžuje životnosť pneumatikám a nápravám.

Správna geometria navyše zlepšuje jeho ovládateľnosť, vďaka čomu bude jeho vedenie bezpečnejším.

Geometria vášho auta môže byť narušená po náraze kolesa na obrubník alebo prejazde cez výmoľ. Ďalšou príčinou môžu byť aj väčšie nehody, pri ktorých je geometria auta úplne vychýlená.

KEDY JE VHODNÉ SKONTOLOVAŤ GEOMETRIU VOZIDLA?

Máte počas jazdy pocit zhoršených jazdných vlastností alebo ovládateľnosti vozidla.

Spozorujete nerovnomerné alebo nadmerné opotrebenie pneumatík.

Po autonehode, náraze na prekážku ako napríklad obrubník či jazda po výmoľoch.

Geometria kolies je v rámci jeho údržby veľmi dôležitá, preto sa oplatí kontrolovať ju po každom prezutí pneumatík. Nemusí to byť však pravidlo, avšak každý vodič by mal svoje motorové vozidlo nechať s týmto cieľom skontrolovať aspoň raz za rok.

Nastavenie a kontrola geometrie vozidla

Pri kontrole a nastavovaní geometrie kolies sú sledované tri hlavné parametre, ktoré určuje výrobca vozidla:

  • odklon kolesa,
  • zbiehavosť kolies,
  • záklon rejdového čapu.

Odklon kolesa predstavuje uhol, ktorý v smere jazdy zviera zvislá os kolesa od zvislej roviny, pričom platí, že keď je príliš veľký, dochádza k nerovnomernému opotrebovaniu behúňa.

Odklon kolesa od zvislej roviny je pre každé vozidlo nastavený tak, aby sa pri jazde udržiavala maximálna veľkosť priestoru, na ktorom sa koleso dotýka vozovky.

Zbiehavosť je rozdiel medzi vzdialenosťou kolies na prednom a zadnom okraji ráfika vo výške polomeru kolies nad vozovkou. Nastavenie zbiehavosti má vplyv na to, ako je auto ovládateľné.

Nastavenie a kontrola geometrie vozidla

PREDĹŽTE ŽIVOTNOSŤ PNEUMATIKÁM, MAJTE VOLANT VŽDY PEVNE RUKÁCH A VOZIDLO POD KONTROLOU.

Objednávka na servis ONLINE

Vypíšte náš jednoduchý formulár